Service en garantie

Garantie algemeen

Stapelopfietsen hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikanten zijn vastgesteld. nl 2 jaar garantie op frame en een vaste voorvork 1 jaar garantie op onderdelen en verende voorvorken en zadelpennen.Eventuele problemen die onder de garantie vallen dien je altijd schriftelijk te melden via ons garantie reclamatie formulier aan te geven.

Ook staat Stapelopfietsen in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten, voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de algemene voorwaarden vermeld. 

Wat moet ik doen als mijn fiets in aanmerking komt voor garantie?

Als u verwacht dat het probleem in aanmerking komt voor garantie, moet u eerst contact met ons opnemen. Dan kunnen wij bevestigen of dat zo is. Als dat niet het geval is, proberen we u toch te helpen. Gaat het wel om garantie, dan kunt u kiezen om de fiets zelf of door ons te laten maken. Als u het zelf wilt doen, dan leggen wij uit wat de beste aanpak is en zullen wij de onderdelen naar u toe sturen. Wanneer u wit dat wij de fiets maken, dan moet u zorgen dat de fiets, of het onderdeel, in ons bezit komt. De fiets door een 3 de partij laten maken en de rekening naar ons opsturen is geen optie.

Voorwaarden voor garantiebepaling

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moet u het bestel nummer kunnen tonen. Montage/demontage en vervoerskosten komen voor jouw rekening. Garantie wordt niet verleend als er sprake is van oneigenlijk of buitensporig gebruik, onvoldoende onderhoud of indien het product voor verhuur is ingezet. Onze garantie gaat tot aan de fabrieksgarantie, dat is: het vervangen of repareren van het product of een onderdeel ervan op de locatie van Stapelopfietsen. 

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer

U dient uw bestelde fiets en/of pakket direct te controleren bij aflevering.Wij behandelen achteraf geen klachten van zichtbare schade.Klachten van overige gebreken die 3 dagen na ontvangst van bestelling worden gemeld,nemen wij niet in behandeling.

Controlebeurt fietsen

Het is nodig om na plusminus drie maanden na aankoop of na de eerste 500 kilometers een eerste controlebeurt te laten doen. Klachten of gebreken voortvloeiend uit het nalaten van deze controlebeurt kunnen gevolgen hebben voor het aanspraak maken op garantie.

Stapelopfietsen verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden

Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Stapelopfietsen verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden ? voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van Stapelopfietsen zo spoedig mogelijk hersteld of vervangen. Schade / letsel ontstaan door een gebrek aan de fiets worden niet door ons vergoed. 
Uiteraard worden we bij een probleem graag in de gelegenheid gesteld je fiets of artikel na te kijken en het probleem te beoordelen en/of op te lossen. Een vergoeding voor beoordeling, afmontage of reparatie elders, of reis /tijdkosten wordt hiervoor niet gegeven. 

Procedure: gebreken, schade en problemen doorgeven

Indien er sprake is van gebreken, schade en problemen kun je contact opnemen met ons garantie reclamatie formulier. Vermeld hierin je volledige klachtomschrijving, compleet met foto / afbeelding van het probleem. Je melding wordt binnen 2 werkdagen in behandeling genomen. Na beoordeling van het probleem krijg je een bericht per e-mail.

U dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Stapelopfietsen op te geven adres. Dit kan zowel door middel van afgeven als verzenden. De kosten van het toesturen en retour sturen van garantie onderdelen, van en naar Stapelopfietsen, zijn voor uw rekening. De kosten onder de 10 kg zijn momenteel ? 6,95 per zending , en verzending van de gehele fiets meestal ? 28,50 per zending. Stapelopfietsen vergoedt nooit reparatiekosten van derden.
Als u het artikel bij onze afhaalbalie terug brengt of opstuurt, voorzie de fiets/het pakket van een kopie van de factuur. Bij ontvangst zal onze werkplaats het probleem beoordelen. Indien nodig wordt het product ter beoordeling naar de fabrikant toegestuurd. Vervolgens zullen wij het product (laten) repareren, of je krijgt een nieuw exemplaar thuisgestuurd. Voeg altijd een briefje bij met je bestelnummer, reden van de klacht, naam, adres en woonplaats.
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stapelopfietsen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

Roest vorming

U dient zelf zorg toe te dragen dat de fiets beschermd wordt tegen ” roest op vorming “dit kan u voorkomen door het materiaal zoals stuur boutjes en moertjes enz alles wat chrome is in te spuiten met siliconenspray de importeur geeft daar nl geen garantie op!

Herhaal dit regelmatig en een poetsbeurt daar houd een fiets ook wel van.

Insturen van gebreken, schade en problemen

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht hebt over de dienstverlening zoals u die ervaren hebt. Toch vragen wij je vriendelijk om je klacht via ons garantie reclamatie formulier door te geven.
Nadat wij uw melding hebben binnen gekregen ontvang u van ons een ontvangstbevestiging. Onze medewerkers van de afdeling Klantenservice zullen uw melding bekijken en proberen naar ieders tevredenheid dit op te lossen.

Zaken waarbij geen beroep kan worden gedaan op garantie
Slijtage onderhevige onderdelen, zoals banden, ketting, kettingbladen, freewheel, achtertandwielen, lagers, kabels en remblokken en roestBij verwaarlozing van zaken door de afnemerGekochte artikelen uit de opruiming/uitverkoop (webgillers)Indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen. Hieronder vallen ook reparaties die niet door of namens Stapelopfietsen zijn verrichtBij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, verkeerd gebruik, wedstrijd doeleinden, beschadiging door inwerken van vocht (zoals roest) of door andere van buiten komende oorzaken of onheilenIndien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhoudenLichte krasjes als gevolg van transport (transportschade)Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoiresIndien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld