Klachtenpagina

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft.

Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via ons garantie/reclamatie formulier door te geven. Dit kan ook, per post en/of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.


Onze gegevens :

Stapelopfietsen Aalburgplein 7a 2134 DM Hoofddorp Tel 023-56191414

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.
Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Stapelopfietsen bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).