Herroepingsrecht

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.Voor het retourneren van de bestelling zijn de retour kosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen crediteren.

Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk  Garantie/reclamatie verzoek binnen 14 dagen na levering van de artikelen geschieden. Na de periode van 14 dagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren. Het is aan u ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document, wanneer u goederen geretourneerd hebt.Tijdens deze bedenktijd van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken zodat u kunt beoordelen of u het product wenst te behouden. Wij benadrukken bijzonder dat de geldende zichttermijn duidelijk geen gebruikstermijn is waarin u het product kunt proberen alvorens te herroepen. Dus bekijk het product gerust zoals u in de winkel zou doen. Voorbeeld: haal een fiets uit de doos en bekijk hem van alle kanten. Ga er niet aan sleutelen. Indien u besluit om een product te retourneren, dient u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan Stapelopfietsen te retourneren.https://www.consuwijzer.nl/elektronica/kopen-op-afstand/product-via-internet-postorder-gekocht-mag-ik-het-uitproberen-en-terugsturen


De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument